ZUŠ POPRAD
Tvorivý pobyt (plenér) žiakov vo Vernári 12. - 14. 10. 2013
img00039.jpg
Michal Szentiványi - Plavidlo, land art
ZUŠ Poprad, Štefánikova