ZUŠ POPRAD
Tvorivý pobyt (plenér) žiakov vo Vernári 12. - 14. 10. 2013
img00033.jpg
Michal Szentiványi - Strom, akryl
ZUŠ Poprad, Štefánikova