ZUŠ POPRAD
Tvorivý pobyt (plenér) žiakov vo Vernári 12. - 14. 10. 2013
img00007.jpg
Lesný mužík - land art, maľba
ZUŠ Poprad, Štefánikova