Zelený svet – Všetko je vo hviezdach

Vernisáž a udeľovanie cien 14. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí v B. Bystrici

Tento ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti Zelený svet mal náročnú tému. Keďže rok 2009 je Medzinárodný rok astronómie, téma zahŕňala aj problematiku svetelného znečistenia. Úlohou detskej fantázie bolo dotknúť sa hviezd a pomocou ceruzky,
štetca alebo fotografie zachytiť krásu Zeme, nočného sveta a pokoja. Výpovede o dotykoch
detskej fantázie podalo spolu 3 390 prác od 3 149 žiakov a študentov pod vedením 606
pedagógov zo 400 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Srbska, Litvy, Poľska, Izraela a Číny. Aj keď v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi Zeleného sveta sa súťaže zúčastnilo menej prác, tohtoročná vesmírna téma poskytla neobmedzené možnosti vyjadrenia pre stovky nadaných detí a mládeže. V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky súťažili práce detí a študentov základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a materských škôl. Už tradične mali najsilnejšie zastúpenie základné školy (1 496), po nich nasledovali základné umelecké školy (607), materské školy (598) a špeciálne školy (331).
Práce hodnotila odborná porota v zložení Miroslav Cipár, Sylvia Havelková, František Tomík, Tomáš Čepek a Ladislav Vojtuš.

ZUŠ POPRAD, Štefánikova ulica

Vygenerované 12. mája 2009 ZUŠ Poprad, Štefánikova ul. Editor: R.Rabatin