12. 10. - 14.10. 2013
Tvorivý pobyt vo Vernári
ZUŠ POPRAD

ZUŠ Poprad, Štefánikova