18. 10. - 20.10. 2014
Tvorivý pobyt žiakov výtvarného odboru v Červenom Kláštore
ZUŠ POPRAD

ZUŠ Poprad, Štefánikova