6.3.2015-15.4.2015
BOLO(NE)BOLO v Podtatranskej knižnici v Poprade
ZUŠ POPRAD

ZUŠ Poprad, Štefánikova